Centrum voor Leren en Werken Antwerpen = CDO
CLWA = Centrum Duaal Onderwijs

Dit bekent dat we twee mogelijke leerwegen aanbieden: deeltijds onderwijs en voltijds onderwijs.
Je opleiding bedraagt in beide leerwegen minstens 28 uur per week.

Deeltijds onderwijs(decreet leren en werken)

Traject Schoolcomponent
(15 uren)
  Werkcomponent
(13 uren)

Inhoud

Algemene Vorming
(7 uren)
Beroepsgerichte vorming 
(8 uren) 
  Werkplekleren
       (20 uren)                            
Aanloopfase
    (min. 13 uren)                       

 

Attestering

 • getuigschrift 2de graad
 • studiegetuigschrift   3de graad
 • diploma (3de jaar   3de graad)           

 

(deel)certificaat van de opleiding       

                                                                                                            

 

Voltijds onderwijs(decreet duaal leren)

Traject Tweejarige opleiding (5de en 6de jaar)
1ste + 2de jaar van 3de graad
  Eénjarige opleiding (7de jaar)
3de jaar van 3de graad

Inhoud

Minimum 15 uren op school + minimum 20 uren op bedrijf

 

 

Attestering

 

studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad EN/OF (deel)certificaat op niveau van de beroepskwalificatie

 

 

diploma EN/OF (deel)certificaat op niveau van de beropeskwalificatie