Ons centrum werkt vanuit een eigen pedagogisch opvoedingsproject. Wij trachten een degelijk onderwijs te geven voor elke jongere op basis van vertrouwen en geloof in ieders kunnen. Voor sommigen van jullie is gelovig zijn een vaag iets, anderen belijden een andere godsdienst en daar hebben wij als katholiek centrum begrip voor. Toch willen we een christelijke school zijn, die de christelijke waarden zichtbaar maakt doorheen allerlei activiteiten. Ook onze manier van werken zal daarvan een voorbeeld zijn.

Katholiek Onderwijs

Ons Centrum maakt deel uit van de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De missie, visie en opdrachtsverklaring vind je uitgebreid op: www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Schoolbestuur

KOBA staat voor de overkoepelende onderwijsvzw "Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen" en is schoolbestuur voor een aantal scholen.Het schoolbestuur is dus diegene die uiteindelijk de eindverantwoordelijk draagt voor het gehele gebeuren in ons centrum. Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ons centrum hoort bij de vzw KOBA NoordkAnt.
Het opvoedingsproject van KOBA vzw kan je terug vinden op: www.kobavzw.be 

Eigen pedagogisch opvoedingsproject

Pedagogisch opvoedingsproject CLW ANTWERPEN