Het centrumreglement is besproken met het schoolbestuur en de centrumraad. Dit centrumreglement bestaat uit 2 delen:

Deel 1: Het pedagogisch opvoedingsproject en de engagementsverklaring
Deel 2: Het reglement

Akkoord zijn met het centrumreglement, de engagementsverklaring en het pedagogisch project van het centrum zijn toelatingsvoorwaarden bij inschrijving. Indien u niet akkoord gaat met het centrumreglement is de inschrijving ongeldig.
Soms kan het nodig zijn dat het centrumreglement in de loop van het jaar wordt gewijzigd. Wanneer dit nodig is, zal het centrum opnieuw uw akkoord vragen of u dit, bij kleine wijzigingen, schriftelijk melden.

Centrumreglement schooljaar 2018-2019