De leerling staat in ons CLWA centraal. Om een begeleiding op maat van de leerling te bieden, voorzien we tijdens het individueel traject van de leerling ondersteunende maatregelen. 

De zorgcoördinator zal samen met de leerkrachten en trajectbegeleiders de noden detecteren. Ze zal vanaf de inschrijving mee helpen om de leerkracht te ondersteunen bij het inclusief lesgeven. Waar nodig zal de zorgcoördinator de expertise inroepen van gespecialiseerde zorgverstrekkers. Ons centrum werkt in dit kader samen met het VCLB-De Wissel en het ondersteuningsnetwerk VOKAN. 

De taalcoördinator zal vanaf de inschrijving mee helpen om de leerkracht te ondersteunen bij het lesgeven aan een leerling met taalachterstand en bij het opvolgen van OKAN-leerlingen. De taalcoördinator ondersteunt de leerkrachten beroepsgerichte vorming via het NODO-project (Nederlands op de opleidingsvloer) en de leerkrachten algemene vorming bij het differentiëren en remediëren. Waar nodig zal de taalcoördinator de expertise inroepen van gespecialiseerde taalondersteuners. Ons centrum werkt in dit kader samen met Het Huis van het Nederlands, Open School en de OKAN-onthaalscholen.